Les 1 Wie ben ik? Copy

 Levensproces: Wie ben ik?

Aanleiding vragen vanuit praktijk:

Wie ben ik? Ik voel me niet begrepen, ik hoor nergens bij. Ik ben op zoek maar weet niet waarnaar, ik heb materieel gezien alles, leuke baan, leuke kinderen, leuke partner maar voel toch een leegte, is this all is? Of ik wil spiritueel groeien, wat is toch die kern, de Bron, in jezelf en anderen

Wat dan wel? Je bent op zoek naar iets dat je raakt. Een Aanraking. Je mist iets maar je weet niet wat. je gaat achter de schermen kijken en vraagt je af in welk toneelstuk zit ik? Ergens in je blauwdruk voel je de innerlijke roeping om jezelf te realiseren, je voelt een botsing met de fysieke werkelijkheid, of met familie, op het werk o.i.d.

Het erkennen van die leegte is de eerste stap op weg naar je bestemming.

In de alchemie noemen we dit de nigredofase, nigredo betekent letterlijk zwart/ donker. Uit het donker komt het licht tevoorschijn, als er geen donker was, was er ook geen licht. Het gevoel er is iets groots, een wereld die zich aan ons presenteert die je niet kunt benoemen of beschrijven maar waar je onderdeel van wilt uitmaken. Je hebt het verlangen jezelf kenbaar te maken. De kunst van zelfrealisatie.

Heel je wezen betekent eenheid = heelheid = geheiligd zijn in feite dat je lucht krijgt en je energie naar buiten komt. Je gaat je eigen weg volgen. Bij die leegte, die donkere fase past het schilderij Black Face of Space, Madama 1978.

Waarom een schilderij? Een Beeld/schilderij heeft als functie dat wat gezegd is visueel te activeren en  je verbeeldingsvermogen aan te spreken. Het heeft een helende werking omdat je vanuit dit beeld weer zelf beelden gaat creëren en het proces van verbeelding op gang wordt gebracht. Niet alles is in woorden te vatten.

Black Face of Space, gemengde techniek op karton, 64 x 64 cm, 1978

Opdracht: Welke associaties/beelden/verhalen roept dit schilderij bij je op?

Wat was voor jou het moment van die leegte of hoe jij het wil benoemen? Was het een burn out, echtscheiding, een toevallige ontmoeting, een boek dat je las.

Heb je zo’n moment en kun je daar naar teruggaan.
Wat was jouw drijfveer, wat maakte dat je op zoek gaat?
Wat zoek je?
Wat betekende/betekent het voor je?
Wat riep het bij je op?
Waar was je bang voor?

Schrijf het op en lees het over.

(audio toevoegen)

Focus: Ademhalingsoefening

Laat als een dieplood witgericht licht boven je kruin
door een buis in je ruggenmerg dalen
voel het helemaal verticaal door je heengaan.
Laat je lichaam los als de schil van een appel.
Kom in je adem als enige aanwezigheid
en voel de realiteit van de vrije ruimte
adem in en adem uit.

Er zijn geen grenzen aan deze beweging
adem laat zich niet vangen maar spreekt vrij en vol verlangen
de liefde voor het leven uit.
Vul je huid vol met deze adem
en kom langzaam in je lichaam als vlees
als appel, sappig vol en gezond
zo is de cirkel rond.

In het boek HEMELPOORTEN staan afbeeldingen, gedichten en opdrachten die aansluiten bij het thema van de lessen.
Opdracht:

Gedicht: lees het hardop, ook al begrijp je het niet
wat roept de tekst/beeld in je op?
schrijf je eigen gedicht/tekst.
Maak beweging bij het gevoel dat het gedicht in je oproept.
Zet muziekje op om bij het gevoel te komen
pak pen en papier en schrijf.

SUNYATA*

Het Goddelijk Gen/Ik Ben
wie geen familie heeft
alleen het ritme kent
van zijn eenzaamheid
een kathedraal
van glasheldere
droefheid
voor wie de dood
geen uitweg biedt
baart in immense stilte
steeds opnieuw zijn eigen wezen

waarin vadermoederbroederkind zich bevindt.

*vol-ledigheid

Uit het werkboek bij N5 Sunyata:

Liefde: Wees niet bang voor je eigen eenzaamheid.

Wijsheid: Sunyata staat voor vol-ledigheid.

Volledigheid vinden in jezelf, volledigheid in het bewustzijn dat alles leegte is, dat alles er al is, dat er niets is, dat er niet hoort te zijn, dat alles in alles is, dat alles uit alles geboren wordt, dat alles met elkaar verbonden is.

IK BEN: Zoek deze week de stilte op om bewust leegte te ervaren.

Neem daar de tijd voor.
Voel wat er bij je boven komt en laat het zijn.
Luister naar de geluiden/voel de geuren en ruik de kleuren.
Versmelt en wordt opnieuw geboren.

Wijsheid: Familie
Familie is niet per sé gebonden aan bloedbanden, maar een keuze van geestelijke verwantschap. Familie opent je hart.
Als je het individuele pad volgt, hecht je je alleen aan bewustzijn.

IK BEN:

Maak een stamboom van geestverwanten die jou inspireren en bekrachtigen.
Voor wie ben jij een inspiratiebron?

Het beeld en de muziek uit De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn kun je gebruiken om weer naar binnen te gaan, te centeren. Zet het filmpje aan, lees de tekst.

Medicine Music is geïnspireerd door de IK BEN code als ‘muzieksleutel’ en het beeld en de tekst. Samen vormen ze weer het aanraken van de verschillende niveau’s: geest, ziel en lichaam om het levensproces te activeren. Je kunt de muziek ook in de herhaling zetten.

Uit: De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn nr 5D 88
Score of the Morning, acryl op doek, 90 x 135 cm, 1981

IK BEN Code: Levensproces

video toevoegen

Dawn

Op het diepste punt

ontvlamt de levensvonk

wat vandaag nog vol treurnis is

verandert vanzelf

in een nieuw perspectief.

At winter’s deepest point

a divine fire is glowing

today’s sadness and mournful sorrow

bears within itself a hopeful tomorrow.

Journaal: bouwstenen /fragmenten voor je eigen geboortecertificaat.

kerntekst uit TAO van het IK BEN, Splendor Solis, de Stralende Kracht van de Zon in jezelf. 

Mystiek dialoog blz. 12

Luister, fluister, huiver
Leef in verwondering
Over de bron van luister
Het ene wezenlijke licht
In onszelf en om ons heen
Het levende ik ben in ieder 1

Deze tekst is ter inspiratie, als een soort mantra

Opdracht: lees hardop en langzaam de tekst, herhaal dit.
Je hoeft het niet te begrijpen het gaat om de ritmische cadans.
De teksten zijn geschreven vanuit de IK BEN trilling.
Visualiseer wat daar staat breng het terug tot de essentie.
het geeft je de lucht om het te verwerken,
wat is voor mij de essentie, waar ik een bouwsteen aan heb.

Schrijf het op in je Journaal/dagboek/logboek of hoe je het ook wilt noemen.