Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring van ALMA (ArtofLifeMastershipAcademy) omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers

IP adressen: alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

E-mailadres (verplicht): om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering. Om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de trainingen om u de factuur toe te zenden,  om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.

Naam (verplicht): om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering.

Bedrijfsnaam (niet verpicht), Naam, Adres, Postcode, Woonplaats (verplicht): om de bestelling en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht): om u een bevestiging te sturen van de bestelling en/of u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.

Wachtwoord (verplicht) Om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot het account.

Telefoonnummer (niet verplicht): uitsluitend om contact met u op te nemen bij eventuele vragen.

Overige gegevens die worden vastgelegd:

Betalings- en factuurgegevens, om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Andere gegevens:

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder

De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

 Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN WIJ GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De gegevens van het contactformulier (anders dan bestellingen) worden niet opgeslagen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

PLAATSEN WIJ COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op de computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat uitsluitend om functionele cookies.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op: info@madama.nl

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 22 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Madama Art & Creative Coaching /ALMA ArtofLifeMastershipAcademy
Diergaarderstraat-West 15
6105CJ Maria Hoop
T 06-22620793
info@madama.nl
www.madama.nl