'Wees je Leven Meester'

       online leergang

   Hoe zou het zijn als:

 • je je zeker voelt van jezelf?
 • je het gevoel hebt dat je de gehele wereld aankan.
 • jij weet wie je bent en daardoor in je kracht staat.
 • je vanuit je hart spreekt en handelt.

            Dan is

'Wees je Leven Meester'


          iets voor jou!

 • Omdat je weet dat er meer in je zit dan je nu realiseert.
 • Omdat je op zoek bent naar iets dat jou inspireert.
 • Omdat je buiten gebaande paden wil treden.
 • Omdat je in vertrouwen wil leven.
 • Omdat je jouw leven wil vormgeven.
 • Omdat je in Meesterschap wil Zijn.
 • Wil je jouw leven en werk op 1 lijn brengen...
 • Wil je weten en ervaren hoe je kunt vertrouwen op je innerlijk kompas...
 • Wil je dat kunnen  toepassen in de praktijk...
 • Wil je op een originele en creatieve manier
  de overdracht van levenskracht ervaren...
 • Je krijgt inzicht in wie je bent,
 • je staat waar je voor staat
 • je weet wat er nodig is voor verandering.
 • Je krijgt de tools om dat te realiseren
 • in een unieke leeromgeving
 • waarin beeld, muziek en tekst je inspireren, 
 • de opdrachten je helderheid geven
 • om tot de kern te komen
 • van iemand die het Leeft
 • dus Levende Kennis, Levenskennis.

Je leert in jouw tempo, in jouw tijd, in jouw stijl.

        Elke module is opgebouwd uit drie thema's,
        elk thema begint met een video
        waarin ik het thema toelicht.

        Module 1 LEVENSPROCES

 • Wie ben ik?: Je krijg je inzicht in wie je bent,
 • Roeping: Wat is jouw passie en wat past bij jou? 
 • Innerlijke noodzaak: ik begin, ik besluit, ik trek aan.

         Module 2 LEVENSVISIE 

 • Weerstand: Wat kom je tegen?
 • The Daily Divine: Hoe realiseer je jouw levensvisie in het dagelijks leven?
 • Een  creatief perspectief: vertrouwen in het nu.

        Module 3 LEVENSHOUDING

 • Eenheidsbewustzijn: Je leert zelf scheppend te zijn.
 • Keuzes: Onderscheidingsvermogen zonder oordeel.
 • Je mag er zijn: in volledige vrijheid.

        Module 4 LEVENSBESTEMMING.

 • Verzoening: je bent compleet geheeld.
 • Dynamische openheid: handelen in het nieuwe en onverwachte.
 • Meesterschap: je ik en je IK BEN zijn op 1 lijn, in harmonie met het Zijn.

De ArtofLifeMastership Academy (ALMA)

dat in het Spaans ziel betekent ,

gaat jou helpen vanuit bezieling en passie te leven.

je krijgt professionele begeleiding

van MADAMA die de opleiding zelf doorleefd heeft en

alle materialen zelf heeft ontwikkeld. Dus direct van de bron.

Deze zijn in een bijna 20 jaar lange coaching praktijk getoetst

en van grote waarde gebleken.


In een online leeromgeving is alle kennis beschikbaar

die jij nodig hebt om een volgende stap te zetten in je leven of werk.

Ieder krijgt een PERSOONLIJK CONSULT aan het begin van het traject.

Afhankelijk van het pakket dat je kiest krijg je meer of minder begeleiding.

De ervaring leert dat je het in je eigen tempo zelf kunt

doorleven. In de PLUS en VIP variant krijg je meer begeleiding.

Op dit moment is het unieke 1 op 1 begeleiding.

Je krijgt gratis 3  prachtig vormgegeven boeken,

boordevol inspiratie, inzichten, opdrachten.

HEMELPOORTEN, 39 OPENINGEN TOT WIJSHEID/LIEFDE,

een orakelboek met kaarten, afbeeldingen, inspirerende teksten en een werkboek. 

IK BEN MARIA HOOP, de kwetsbare kracht van dienstbaarheid in gelijkwaardigheid

DE TAO van het IK BEN, de Stralende Kracht van de Zon in jeZelf

inspirerende teksten en afbeeldingen.

Ik ben Margareth Adama kortweg MADAMA.

Ik ben van jongs af aan een eigen weg gegaan.

Een zoektocht die heeft geleid tot de kunst van zelfrealisatie. MODERN SACRED 

ART from the HEART

Ik ben professioneel kunstenaar, musicus, dichter, coach, medium en healer.

Ik combineer al mijn disciplines in de boeken die ik heb geschreven en die

we ook in de opleiding gebruiken: 'HEMELPOORTEN', 'DE NIEUWE STROMING,

KUNST als MEDICIJN van ZIJN' 'IK BEN MARIA HOOP'en 'DE TAO van het IK BEN'.


Mijn levensmissie is lichtgericht onderricht als inspirator, coach, sparring partner.

Vanuit mijn eigen praktijk heb ik honderden mensen

individueel en in workshops begeleid om de schat van hun eigen pad

te vinden en van daaruit te handelen.

Die kennis wil ik delen in liefde, wijsheid en helderheid.

 De energie van jarenlange ervaring is samengebracht in deze unieke opleiding.

Wat mijn klanten zeggen:

'Ik blijf aangenaam verrast door de zorgvuldige, organische en effectieve opbouw van de lessen. Kort en kernachtig waardoor ware kracht vrijgemaakt kan worden. Geen lange verhalen, maar pure essentie. Naakt en eerlijk. Zichtbaar en herkenbaar door de diverse vormen van expressie en communicatie, die precies dat weerspiegelen wat ontmoet en gekend wil worden.
Je onderscheidt je daarmee geheel in overeenstemming met hoe ik je ken van 'het overige aanbod' op de markt van welzijn en geluk' Hannah

'De uitdagingen die je in je leven tegenkomt worden onder de loep genomen.
Madama laat zien hoe je met de uitdagingen in je leven op jouw manier kan omgaan, toegespitst op wie jij bent.
Je kunt heel snel vanuit je eigen innerlijke wijsheid verder. Ik ben echt in aanraking met mijzelf gekomen. Alles komt naar buiten wat er mag zijn'. Miriam


'Dank voor de prachtige cursus! Mijn hart is gevoed en vervuld van zoveel wijsheid! De onderwerpen kwamen in het echt op mijn pad waardoor ik mijn levenshouding onder de loep nam. Door de cursus heb ik mijn oude gedichten weer opgediept. De cursus tezamen met die gedichten werden weer de rode draad. Het is compleet.
Ik ben zo dankbaar dat de cursus op deze manier is aangeboden. Uniek! De woorden en filmpjes stralen ware  lichtauthenticiteit. Diepe kernwijsheid van het zaad in alle tijden geborgen tot bloei gekomen in de knipoog van de huidige tijd; subliem!' Marian


'De opzet van het aanbod komt op mij inspirerend over omdat gepresenteerd wordt vanuit een tastbare creatieve, doorleefde en verbonden flow. Het heeft ook een soort 'verrassingsaspect' wat me geboeid en nieuwsgierig houdt' 

'Ik voel me meer verbonden in energie. Het geeft mij een positieve impuls, terwijl alles wat er geweest is er mag zijn, ook de donkere tijden. Ik kan er meer zijn voor anderen, heb meer energie'.

'Het wordt steeds duidelijker voor mij dat ik de dingen die ik zie anders kan gaan zien, en dat ik me kan verbinden met de buitenwereld, ik blijf vaak teveel een buitenstaander.

'Iedere les was voor mij inspirerend! Elke les had een thema waar je je op dat moment aan mocht/kon overgeven, wat weer een uitdaging op zich was. Het is gewoon helend voor je ziel!'

'Steeds weer verbazingwekkend en verrassend. Vooral de mondelinge bijdrage en aanvulling van Madama geven er nog meer diepgang en duidelijkheid aan. Het samenzijn met de groep geeft versterking van het proces'. 

'Het losmaken van oude patronen en het durven toelaten van het onbewuste zijn leerzaam voor mij.
Alles mag uit geprobeerd worden in deze setting en dat is fijn'.

'Ik wil je hartelijk bedanken voor alle moed die je mij net ingesproken hebt! Ik voel dat je oprechte mooie adviezen en gedeelde inzichten mij verder kunnen helpen om  balans te vinden'. Dorien

'Madama spreekt vanuit haar hart met wijsheid en liefde deelt ze haar inzichten. Authentiek. Bedankt'.

De cursus is volledig online zodat je direct kunt starten op ieder moment en waar je wilt.

Je houdt toegang tot de online leergang ook na de eerste drie maanden. Het is een onschatbaar naslagwerk.

BASIS • 1 Persoonlijk Consult 
 • 12Introductievideo's 
 • 4 Modules: 12 Thema's
 • Inspiratie door Beeld, Tekst en Muziek
 • Praktische opdrachten
 • 3 prachtig vormgegeven boeken
 • Toegang tot de online training  
 • BONUSSEN Gratis
 • HEMELPOORTEN
 • TAO van het IK BEN
 • IK BEN MARIA HOOP

497 euro


        

     PLUS  


 • 3 Persoonlijk Consulten
 • 12 Introductievideo's
 • 4 modules:12 Thema's
 • Inspiratie door Beeld, Tekst  en Muziek
 • Praktische opdrachten
 • 3 prachtig vormgegeven boeken
 • Toegang tot de online training
 • BONUSSEN Gratis
 • HEMELPOORTEN plus DVD
 • DE TAO VAN HET IK BEN
 • IK BEN MARIA HOOP   

847 euro


      

VIP • 5 Persoonlijk Consulten
 • 12 Introductie video's
 • 4 Modules: 12 Thema's
 • Inspiratie door Beeld, Tekst en Muziek
 • Praktische Opdrachten
 •  3 prachtig vormgegeven boeken
 • Toegang tot de online training
 • BONUSSEN Gratis
 • HEMELPOORTEN plus DVD en CD
 • De TAO van het IK BEN
 • IK BEN MARIA HOOP 
 • Jouw Energieportret gemaakt door Madama


1297 euro